CAO 100: ALCOHOL- EN DRUGSBELEID.

 

 

De recente cao rond middelenmisbruik op de werkplaats verplicht iedere werkgever een beleid op te stellen. Onder middelen verstaat men alcohol, illegale drugs en medicatie. Dit beleid moet ten laatste op 1 april 2010 van kracht zijn binnen uw onderneming. De media pakten uit met de mogelijkheid tot alcoholtesten door de werkgever. Gelukkig omvat de cao meer en belangrijker aandachtspunten rond het starten van een beleid.

 

Het beleid maakt deel uit van het arbeidsreglement. Gezien de praktische vertaling van uw beleid onderworpen is aan de normale procedure van aanpassing van arbeidsreglement doet u er goed aan dit beleid op te maken in samenspraak met alle partners en geledingen binnen uw organisatie. Ook de preventieadviseur van uw onderneming is hierbij betrokken Aarzel niet uw arbeidsgeneesheer hieromtrent te contacteren.

 

Het sociaal secretariaat SODALIS helpt u alvast deze verplichtingen in te vullen. Klanten kunnen op onze webstek een voorbeeld van een beleidsverklaring terugvinden. U kan dit voorbeeld gebruiken als basis voor een bedrijfseigen beleid. Bij het uittekenen van een eigen beleid (ln samenspraak met bovenstaande partners) dient u rekening te houden met onderstaande zaken.

 

Het beleid omvat uitgangspunten en doelstellingen. Het is niet de bedoeling een heksenjacht te starten tegen alcohol of (il)legale drugs, noch de gebruikers ervan. U stelt de productiviteit, de gezondheid, het imago en/of het functioneren voorop. De uitgangspunten en doelstellingen gelden voor alle geledingen binnen de organisatie. Afspraken rond alcohol, drugs en medicatie zijn hierbij onontbeerlijk.
U formuleert duidelijk wat u wenst te bereiken met uw beleid.

 

Uw uitgangspunten en doelstellingen worden geconcretiseerd aan de hand van 4 pijlers.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SODALIS bellen voor hulp met CAO100.

050 343418